Θέμα: 1. Επαναπροκήρυξη της υπ’άρ65/2017 μελέτης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την καταγραφή και την επεξεργασία των οικονομικών και ενεργειακών δεδομένων και των μοντέλων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και κατάρτιση των προδιαγραφών και του μηχανισμού πληρωμών .

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: