ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την ανάθεση των υπηρεσιών «Απομάκρυνσης ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης ελεύθερων χώρων του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», αριθμ.μελ.79/17. Οριστική Κατακύρωση Αποτελέσματος Διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

225

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: