ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας». Οριστική κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: