ΘΕΜΑ: Έγκριση της παραχώρησης ως δωρεά του με αριθ. Κυκλ. ΚΗΟ 8323 φορτηγού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου μας στο Δήμο Δρόπολης της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Αριθμός Απόφασης:

365

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

27/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: