ΘΕΜΑ : Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνει επαύξηση ισχύος από 35 σε 55 kVA της παροχής με αριθμό 20714539-01, στη διεύθυνση Γραβιάς & Λ. Δενδροποτάμου, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: