Θέματα Τακτικής Συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2009

Ημ/νία Απόφασης:

06/12/2009

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: