Τροποποίηση μέρους της με αριθμ.241/20 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον φορέα υλοποίησης της ανάθεσης για το τμήμα 2: Γάλα για τις Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας) λόγω πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού από τον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

289

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: