Τροποποίηση προταθεισών χρήσεων γης για τα προς εκμίσθωση αγροτεμάχια του Δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔI.ΠΕ.ΧΩ (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης). Ακύρωση των υπ΄ αριθμ. 54/2011 και 20/2012 αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και λήψη νέας απόφασης- πρότασης προς το Δημοτικό Σ

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: