Τροποποίηση προϋπολογισμού. Έγκριση πίστωσης υπέρ ΕΥΑΘ για εκτέλεση της μελέτης «επεξεργασίες υγρών αποβλήτων» προϋ/σμού 237,41€

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: