Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ –ΑΝΑΒΑΒΑΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αρ.μελ.: 50/2012 Κ.Α.Ε. «Μ-0150-12» και προϋπολογισμό 3.500.000,01 €.

Αριθμός Απόφασης:

376

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: