Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2013 για την 85/2013 αρ.μελέτη, με θέμα: «Υψομετρική μελέτη οδών των Π.Ε. 6 (Σκεπάρνη) & Π.Ε. 7 (Ζωδόχου Πηγής) της Δ.Κ. Αμπελοκήπων» , Κ.Α.Ε. Μ-0315-13 και προϋπολογισμός 18.526,16 €.

Αριθμός Απόφασης:

428

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

24/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: