Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: