Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ένταξη του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (αρ. μελέτ. 60/2011), προϋ/σμού 16.183,11€ (Κ.Α.Ε. Υ-0060-11). Τροποποίηση προϋπολογισμού.

Αριθμός Απόφασης:

232

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: