Τροποποίηση της αριθμ. 350/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών κοινοχρήστων χώρων για το 2012.

Αριθμός Απόφασης:

19

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

15/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: