«Τροποποίηση της ια’ παραγράφου της υπ’ αριθ. 242/2013 Κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: