Τροποποίηση της με αρ.αποφ.Δ.Σ. 078/2017 ιδρυτικής πράξης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης σχετικά με αντικατάσταση της υπεύθυνης εκπροσώπου του Δήμου λόγω συνταξιοδότησης.

Αριθμός Απόφασης:

60

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: