Τροποποίηση της υπ΄ αριθμό 359/2012 ΑΔΣ ως προς τον καθορισμό των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2013 (και η οποία παρατάθηκε και για το 2014 με την υπ΄ αριθμό 399/2013 ΑΔΣ) ,ως προς τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού τ

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: