Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 202/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2013).

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: