Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 356/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου σε Σύλλογο με κοινωφελείς σκοπούς μετά από αίτημα του.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: