Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 08/2022 απόφασης με θέμα ¨Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022¨ (2η αναμόρφωση οικονομικού έτους 2022).

Αριθμός Απόφασης:

72

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: