Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 382/2016 και 026/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης:

177

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: