Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2012 και ένταξη του έργου:

Αριθμός Απόφασης:

392

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: