Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 και την ένταξη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ. Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αριθ. μελ. 55/12 - ΚAE Ε-0155-12 και προϋπολογισμού 26.500,00 € με τον Φ.Π.Α, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου

Αριθμός Απόφασης:

178

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: