Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: