Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «Eoρταστικός διάκοσμος Μενεμένη» (αριθ. μελ.: 20/18 - ΚAE Ε-1947- 18) προϋπολογισμού 482.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

110

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: