Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και ένταξη του έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος σιδηροτροχιών στην οδό Βενιζέλου» (αριθ. μελέτ. 52/2011) προϋ/σμού 12.608,00€. Έγκριση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου. Τροποποίηση του προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφασης:

231

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: