Υποβολή αιτήματος έκδοσης απόφασης μετεγκατάστασης ειδικής κοινωνικής ομάδας – διάθεση χώρου μετεγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/2017

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: