Υποβολή Πρακτικού και έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για το έργο: «Γενικές ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου» με αρ. μελέτης 44/2012 και προϋπ/σμό: 201.467,00€.

Αριθμός Απόφασης:

136

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: