Υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση με κωδικό ΟΠΣ 2658 και τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Αριθμός Απόφασης:

220

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: