Υποβολή Πρότασης Έργου στην πρόσκληση με κωδικό Πρόσκλησης 053.6i- α/α ΟΠΣ2110 και τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους» της Ειδικής Υπηρεσίας "Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: