Υποβολή πρότασης του Δήμου μας ως φορέα εκπροσώπησης δικαιούχων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ενωσης που υλοποιείται μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την δωρεάν διανομή σε απόρους

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

26/03/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: