ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 14/11/2022, στην κατηγορία Ενημέρωση Πολιτών

Δείτε το πρακτικό στα επισυναπτόμενα