ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για «Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων ” ΤΟΥ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 21DIAB000016752

Αναρτήθηκε στις 20/05/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα μας με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Προμήθεια δύο φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων» με μοναδικό κωδικό 21DIAB000016752 στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έληξε στις 17.05.2021 και δεν υποβλήθηκαν σχόλια