ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για «Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου ” ΤΟΥ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 21DIAB000016753.

Αναρτήθηκε στις 20/05/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση του φορέα μας με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Προμήθεια  ενός ηλεκτροκίνητου οχήματος μεταφοράς φορτίου» με μοναδικό κωδικό 21DIAB000016753 στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ έληξε στις 17.05.2021 και δεν υποβλήθηκαν σχόλια.