Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014

Αναρτήθηκε στις 14/08/2014, στην κατηγορία Προσλήψεις - Προκηρύξεις

14/8/2014

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 που αφορά στην πρόσληψη συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών).

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ…

ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ…

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ…

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ…