31 Αυγούστου, 2021

Κλήρωση για την ανάδειξη τεχνικών μελών οριστικης επιτροπής παραλαβής έργου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την Τρίτη 31.08.2021 κι ώρα 9:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών υπαλλήλων) που θα...

Περισσότερα >

20 Ιουλίου, 2021

Απαντήσεις στις προτάσεις της διαβούλευσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας”

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω σχετικής προμήθειας, προυπολογισμού 2.525.071,02 €, αναρτήθηκαν για διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ από 11 έως 26.05.2021. Κωδικός διαβούλευσης: 21DIAB000016851. Παρατηρήσεις υπέβαλαν δύο...

Περισσότερα >

30 Ιουνίου, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 48/2021

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ενδιαφέρεαι να αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο" ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ....

Περισσότερα >

20 Μαΐου, 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις εργασίες συντήρησης δημόσιων χώρων και σχολικών κτηρίων. Παράδειγμα το Σχολικό Συγκρότημα στο τέρμα της...

Περισσότερα >

31 Δεκεμβρίου, 2020

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ»

Περισσότερα >