ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

Σ.Φ.Η.Ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»  από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΤΑΞΗ του ΔΗΜΟΥ ως προσωρινού δικαιούχου για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»  χρηματοδοτούμενου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ολοκλήρωση και  υποβολή της μελέτης για το πρόγραμμα 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»


Ένταξη του έργου «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης