ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 10 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Υπηρεσίες υποστήριξης-συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ και του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  17-05-2021 και ώρα 11:30 π.μ.

 

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Κόγκας Κωνσταντίνος (τηλ. 2313.313694)

Επισυναπτόμενα