Απάντηση σε Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.796/22 Διακήρυξης «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αναρτήθηκε στις 29 Ιουνίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.796/22 Διακήρυξης «Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και των μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»