Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 1089/22 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 167561 για την «Προμήθεια ολοκληρωμένης πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης», Υποέργο 4 Τμήμα 2 του έργου» ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΦΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Αναρτήθηκε στις 2 Αυγούστου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί