Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 175/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183023 για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 8 Μαρτίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετ: Το από 05.03.2023 μήνυμα μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.