Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων στην υπ’ αριθμ. 339/23 διακήρυξη με α/α ΕΣΗΔΗΣ 184773 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 9 Μαρτίου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετ: Τα από 02.03.2023, 06.03.2023 μηνύματα μέσω της Επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.