Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ. 1417/2023 Διακήρυξης για την ανάθεση της «Σίτισης μαθητών/τριων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκειακές Τάξεις Αμπελοκήπων, για το Σχολικό έτος 2023-2024». Α/Α Συστήματος 208134

Αναρτήθηκε στις 31 Αυγούστου, 2023, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινήσεις έπειτα από το από 05-08-23 ερώτημα από οικονομικό φορέα