Διευκρινίσεις επί τις υπ’αριθμ.312/2024 Διακήρυξη, συστ. Αριθ. 345333, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 1 Μαρτίου, 2024, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις επί τις υπ’αριθμ.312/2024 Διακήρυξη, συστ. Αριθ. 345333, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»