Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας»

Αναρτήθηκε στις 27 Απριλίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας» (26-04-2022)