Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας»

Αναρτήθηκε στις 21 Απριλίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.476/22 Διακήρυξης «Υπηρεσίες Καθαριότητας».