Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ.806/22 Διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και σίτισης αδέσποτων ζώων»

Αναρτήθηκε στις 7 Ιουνίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις επί της υπ’ αριθμ. 806/22 Διακήρυξης για την ανάθεση των υπηρεσιών «Περίθαλψης, περισυλλογής, εκπαίδευσης και σίτισης αδέσποτων ζώων»

Δείτε στο επισυναπτόμενο τις διευκρινίσεις