ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Αναρτήθηκε στις 17 Μαΐου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ » Εκτιμώμενης αξίας 214.680,91Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )