ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ KAI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναρτήθηκε στις 26 Μαΐου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση «Υπηρεσίες εκμίσθωσης λεωφορείων για τη μεταφορά προσώπων αθλητικών και πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ..

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:
Χαρίση Αφροδίτη (τηλ. 2310.725775)