Eργασίες φυτοπροστασίας

Αναρτήθηκε στις 23 Μαρτίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης στα πλαίσια των αναγκών του, πρόκειται να προβεί  στην ανάθεση

« Eργασίες φυτοπροστασίας » με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Καλούνται λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετέχουν, να παραδώσουν στην Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο όροφος 1ος – γρ.6  , τις προσφορές τους  σε σφραγισμένο φάκελο με πρωτόκολλο, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα  29-03-2021 και ώρα 13:00 μ.μ..

Μαζί με το έντυπο της προσφοράς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει νε προσκομίσουν:

  • Ποινικό μητρώο ή Υ/Δ για ποινικό μητρώο (αν πρόκειται για εταιρία τα μέλη ΑΕ ή οι διαχ/τες ΟΕ)
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΕΦΚΑ ότι απασχολείται ή όχι προσωπικό ( και αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και από το Ταμείο σας ότι δεν οφείλεται ασφαλιστικές εισφορές)
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Αν πρόκειται για εταιρία , πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ πρόσφατο (30 εργάσιμων ημερών όπου αναφέρονται αναλυτικά τα ονόματα των εκπροσώπων).
  • Αν η τεχνική έκθεση αναφέρει ειδικούς όρους και πιστοποιητικά να προσκομίσετε και αυτά.

Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα:

Μιχαηλίδου Δέσποινα (τηλ.2313.300949)

Μητσού Κυριακή (τηλ. 2313.313643)